Vibroplater

Husquerna LF80L

LF 80 L er en rask fremovergående platekompaktor som er ideell for komprimering av tynne til middels tykke lag med granulær jord.

Husquerna LG 504

LG 504 er en rask selvgående platekompaktor på 500 Kg som er ideell for komprimering lag med granulær jord, kult og grus for grunnarbeider.