Vibroplater

Husquerna LF 80 L

LF 80 L er en rask fremovergående platekompaktor som er ideell for komprimering av tynne til middels tykke lag med granulær jord.