Grave grøft og drenering om vinteren

Nå som det er vinter og mye skiftende vær og nedbør er det enda viktigere å ha rett drenering. Det er mange som får vann inn steder de ikke ellers pleier å få det. Dette kommer ofte av at de vanlige veiene som vannet dreneres bort er tett eller fryst opp en blokkering. Da er det viktig å få åpnet opp og gravd ut det som blokkerer. Da kan det være greit å leie en gravemaskin for å grave bort snø og is som blokkerer. Det kan også være behov for å tine opp bakken med varmematte for å kunne grave grøft eller drenering. Disse varmemattene fungerer også veldig godt til å holde masser frostfritt fra dag til dag som for eksempel en sanghaug som brukes til støping.

Vintergraving er ofte mer skånsom da et graveprosjekt ofte er et stort inngrep i utemiljøet. Men med tele i bakken blir det mye mindre og utemiljøet vil ofte være klart til bruk igjen til sommeren. Når en graver med tele i bakken blir kantene mye mer stabile om en graver drenering rundt hus eller grøft for drenering, kabler eller vann og avløp. Da blir det også mindre sølete og skader rundt grave området. Siden kantene er stabile og ikke raser inn så vil tilbakefylte masser ha plass og tid til å sette seg til våren og en kommer raskere i gang med opparbeidelsen.

Som de fleste entreprenører og utleieselskap så er det mye mindre aktivitet på vinteren. Du kan da få bedre priser og mye kortere ventetid på å utføre arbeidet om vinteren.

Hva bør du passe på ved vintergraving:

  • Tin bare området du skal grave med varmemattene
  • Hvis det er snø og is i gravegropen når du tilbakefyller vil massene synke mer sammen når våren kommer. Så det er lurt å passe på at det ikke ligger snø og is under massene så det er lettere å få et bra resultat
  • Er du i tvil så spør oss eller en entreprenør om hva du skal gjøre