Våre tjenester

Når du leier utstyr av oss får du opplæring av hvordan det fungerer så du skal være trygg på bruken av utstyret du leier. Vi kan utføre små og mellomstore grave oppdrag for våre kunder og har stubbefresing tjeneste.

Noen av oppdragene vi har gjort for kunder er utgraving til garasje og fundament, kjeller utgraving, fjerning av stubber samt utgraving og planering for oppsett av mur.

I tillegg til at vi leier ut maskiner og utstyr hjelper vi våre kunder med mindre gravejobber og grunnarbeid.

Stubbefresing

Vi har utstyr og kompetanse på stubbefresing.

Kjeller utgraving

Ved å bruke flere av maskinene vi har i utvalget kan man sette sammen den perfekte kombinasjonen for utgraving i kjeller eller andre steder hvor det er trangt eller lavt.

Garasje utgraving

Vi graver ut og fyller inn rette masser for fundament når du skal bygge garasje.